ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

SOFTWARE DEVELOPMENT

 

Dapanh Approved

Γνώμη Πληροφορική ΕΠΕ

Καλυψούς 107, Καλλιθέα

Τηλ. 2109578721

Φαξ 2109512382

Dapanh.NET compatible win8win10

ΔΑΠΑΝΗ.ΝΕΤ

Για την Έκδοση Κοινοχρήστων

Λογαριασμών το πιο

ευέλικτο και αξιόπιστο

Πρόγραμμα Κοινοχρήστων

της ΑΓΟΡΑΣ

 Facebook Dapanh.NET

ΔΑΠΑΝΗ.ΝΕΤ

Από το 1986 η εταιρία μας έχει

 παρουσία

 και πείρα στην Λειτουργία για την

 ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

 Dapanh.NET Κοινόχρηστα

 

Έκδοση Κοινοχρήστων Online

DapanhNet 4 

Dapanh.NET

Διαχείριση

Για εύκολη και γρήγορη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Dapanh.Net.Tablet

   Dapanh.Net.Tablet

   

Συνοπτική Παρουσίαση της Εφαρμογής 

Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαχείριση Παραθύρων με τεχνολογία Ribbon

Απεριόριστες Χρήσεις για να κρατούνται σαν αρχείο όλες οι κινήσεις

Παρακολούθηση έως και 999 εταιριών

Απεριόριστος Αριθμός Πολυκατοικιών-Διαμερισμάτων-Εξόδων

Ασφάλεια Αρχείων με διαχείριση MySQL

Εξαγωγή αρχείων σε (Excel-Pdf-Word-Ascii.......)

Ημερολόγιο Ραντεβού-Υποχρεώσεων

Αποδείξεις Εφορίας

Σάρωση και Ταξινόμηση Φορολογικών Αποδείξεων (ΦΕΚ 2044-22/8/2013 Άρθρο 88)

Έκδοση Κοινοχρήστων

Συγκεντρωτική Κατάσταση με παραμετρική φόρμα εκτύπωσης σε εκτυπωτή Laser η Matrix (με ταχύτητα Dos εκτύπωσης)

Ειδοποιητήριο-Απόδειξη με παραμετρική φόρμα εκτύπωσης σε εκτυπωτή Laser η Matrix (με ταχύτητα  Dos εκτύπωσης)

Τακτοποίηση Συγκεντρωτικών-Ειδοποιητήριων ανά πολυκατοικία κατά την εκτύπωση

Επιλογή φόρμας εκτύπωσης ανά πολυκατοικία

Στρογγυλοποίηση πληρωμής διαμερίσματος ανά πολυκατοικία

Διαχωρισμός εκτυπώσεων ανά Διανομέα

Κατανομή Αμοιβής έκδοσης ανά διαμέρισμα, πολυκατοικία η χιλιοστά κοινοχρήστων

Παρακολούθηση Μειωμένων και Κλειστών Διαμερισμάτων

Επανεκτύπωση Καταστάσεων-Αποδείξεων όπως καταχωρήθηκαν στην περίοδο εξόδου

Παρακολούθηση Κεντρικής-Αυτόνομης Θέρμανσης (ώρες η θερμίδες) και Boiler

Έκπτωση διαμερισμάτων σε (Κοινόχρηστα, Θέρμανση, Ανελκυστήρα)

Επιλεκτική εκτύπωση εξόδων διαμερισμάτων

Αυτόματη αποστολή eMail εξόδων στον ένοικο

Αλλαγή αρίθμησης εκτύπωσης εξόδων διαμερισμάτων

Διαφορετική καταχώρηση ei,fi για θέρμανση και boiler

Σταθερές περιγραφές και αξίες ανά πολυκατοικία

Σταθερές παρατηρήσεις ανά πολυκατοικία

Διατήρηση κινήσεων εξόδων ανά καταχώρηση

Ανάλυση θέρμανσης κατά την καταχώρηση εξόδου και έξοδος σε excel

Διατήρηση προηγουμένων μετρήσεων θέρμανσης-boiler

Εκτυπώσεις Πολυκατοικιών-Διαμερισμάτων-Ημερολογίων-Καρτελών Εξόδων

    Αποστολή ειδοποιητηρίων μέσω email(PDF)

                 Αμοιβής-Κατηγορίας εξόδου-Μετρητών-Ετικετών………

Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - Απόδειξη Λιανικής Πώλησης

Σταθερές κατηγορίες εξόδων ανά μήνα με αυτόματη εισαγωγή

Αυτόματη εισαγωγή εγγραφής από κίνηση εξόδου

Ομαδοποίηση κατηγορίας εξόδου

Παρακολούθηση είσπραξης κίνησης

Σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό

Εκτυπώσεις Ημερολόγια-Ανεξόφλητες-Ισοζύγια-Κατηγορίες

Εξαγωγή αρχείου κινήσεων για σύνδεση με λογιστικά προγράμματα

Ηλεκτρονικη Υπογραφή Γνησιότητας (A8883E36 4716826A BA4E2571 7854C26C 9CD4D89D)

Διαχείριση Οικονομικών Πολυκατοικίας

Καταχώρηση απογραφής κατά την περίοδο έναρξης (Αποθεματικό-Ταμείο-Διαμερίσματα-Συνεργάτες-Πετρέλαιο)

Αυτόματη ενημέρωση Διαμερισμάτων-Συνεργατών με την καταχώρηση εξόδου

Σταθεροί Συνεργάτες ανά καταχώρηση εξόδου

Αυτόματη ενημέρωση προηγουμένου υπολοίπου με την καταχώρηση εξόδων

Εισπράξεις διαμερισμάτων με εμφάνιση ανοιχτών υπολοίπων

Express είσπραξη διαμερισμάτων με BarCode

Εκτύπωση απόδειξης είσπραξης (λόγω έναντι οφειλής)

Διαχείριση δρομολογίων είσπραξης (εισπράκτορας) 

Κινήσεις Συνεργατών (Απογραφή-Καταχώρηση-Πληρωμή)

Κινήσεις Ταμείου (Απογραφή-Αποθεματικό)

Εκτυπώσεις Πολυκατοικίας-Υπολοίπων-Ισοζυγίων-Ημερολογίων-Καρτέλας

Εκτυπώσεις Ταμείου-Ημερολόγια- Καρτέλες-Υπόλοιπα-Ισοζύγια

Εκτυπώσεις Συνεργατών- Ημερολόγια- Καρτέλες-Υπόλοιπα-Ισοζύγια-Εντολών

Παρακολούθηση Πετρελαίου. Λίτρα-Αξία

Παρακολούθηση Ληξιαρείου Λογαριασμών Κοινής Ωφέλειας

Είσπραξη Οφειλών Διαμερισμάτων με Tablet και Θερμικό φορητό εκτυπωτή

Είσπραξη Οφειλών Διαμερισμάτων με Θερμικό εκτυπωτή Γραφείου

    Αποστολή απόδειξης είσπραξης με email(πληρωμή μέσω τραπέζης)

Διαχείριση Εργασιών Πολυκατοικίας

Παρακολούθηση Εργασιών Απολύμανσης

Παρακολούθηση Εργασιών Αποχέτευσης

Παρακολούθηση Εργασιών Ηλεκτρολογικών

Παρακολούθηση Εργασιών Καθαριότητας

Παρακολούθηση Εργασιών Καυστήρα

Παρακολούθηση Εργασιών Πυροσβεστήρων

Παρακολούθηση Εργασιών Υδραυλικών

Παρακολούθηση Γενικών Εργασιών

Υλικά Εργασιών

Ραντεβού Εργασιών

Περιοδικότητα Εργασιών

Ιστορικό Εργασιών

Εκτυπώσεις Ραντεβού-Ιστορικού-Στατιστικών

Εκτυπώσεις Ενεργών-Ανενεργών Εργασιών

Είσπραξη με Tablet και Θερμικό Εκτυπωτή

Είσπραξη ποσού ανα ένοικο - ιδιοκτήτη

Είσπραξη έναντι

Ενημέρωση υπολοίπου οφειλής

Εκτύπωση απόδειξης για ένοικο - ιδιοκτήτη

Αμμεση εικόνα ταμείου

Σύνδεση με πρόγραμμα Dapanh.NET και άμμεση ενημέρωση ταμείου είσπραξης