ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

SOFTWARE DEVELOPMENT

× Αυτή είναι η προαιρετική επικεφαλίδα κατηγορίας για Προτάσεις.

Topic-icon Αγορανομική διάταξη για τις αποδείξεις κοινοχρήστων

Περισσότερα
6 Χρόνια 5 Μήνες πριν - 6 Χρόνια 5 Μήνες πριν #24 από mikeconom
09-04-2013

Με αγορανομική διάταξη που υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς, εφεξής για κάθε δαπάνη που διενεργείται και για την οποία επιβαρύνονται τα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών, θα πρέπει αντίγραφο του παραστατικού της δαπάνης να αναρτάται υποχρεωτικά στον πίνακα με την συγκεντρωτική κατάσταση οφειλών κάθε διαμερίσματος.
Η απόφαση αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη διαφάνειας στις δαπάνες που επιβαρύνουν τα κοινόχρηστα πολυκατοικιών, αλλά και αντιμετώπισης φαινομένων προμήθειας αγαθών κι εκτέλεσης έργων (καύσιμα, κηπουρικές-οικοδομικές εργασίες κλπ) χωρίς την ύπαρξη των από το νόμο προβλεπομένων παραστατικών. Σε περίπτωση μη τήρησης της διάταξης, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ.
Last edit: 6 Χρόνια 5 Μήνες πριν by mikeconom.
Οι ακόλουθοι χρήστες είπαν "Σε Ευχαριστώ": THERMOIL PATRAS

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
6 Χρόνια 5 Μήνες πριν - 6 Χρόνια 5 Μήνες πριν #26 από t.papadopoulos
Εχουμε αρχίσει να γινόμαστε η σδοε της εφορίας??? και ζητάνε απο εμας να κάνουμε την δουλειά τους....
Last edit: 6 Χρόνια 5 Μήνες πριν by mikeconom.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
6 Χρόνια 4 Μήνες πριν - 6 Χρόνια 4 Μήνες πριν #36 από mikeconom
«Άρθρο 1
Ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών.
1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων, οφείλουν να αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων της πολυκατοικίας, μαζί με τον μηνιαίο κατάλογο κοινοχρήστων, και
αντίγραφα των νόμιμων παραστατικών εγγράφων, από τα οποία αποδεικνύονται οι δαπάνες που ανα−
φέρονται σε αυτά. Στην περίπτωση έλλειψης πίνακα ανακοινώσεων, οφείλουν, μαζί με το ειδοποιητήριο
πληρωμής των κοινοχρήστων να επισυνάπτουν σε αυτό και απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των
ανωτέρω δαπανών.

Άρθρο 2
Κυρώσεις
2. Για τους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1 της παρούσας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Άρθρο 3
Ισχύς της παρούσας
Η παρούσα τίθεται σε ισχύ σε όλη την Χώρα από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να ανακοινωθεί στον Ημερήσιο Τύπο και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Απριλίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ
Last edit: 6 Χρόνια 4 Μήνες πριν by mikeconom.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
6 Χρόνια 4 Μήνες πριν #38 από MEGA SERVICE
Είμαστε μια εταιρεία κοινοχρήστων με την επωνυμία Β.Αθανασιάδης-Μ.Λαμπράκη Ο.Ε και διακριτικό τίτλο "MEGA SERVICE " και θα θέλαμε να παραθέσουμε την δική μας άποψη σχετικά με την νέα νομοθεσία για την έκδοση των κοινοχρήστων .Σύμφωνα με το ΦΕΚ 874/11.4.2013 στο άρθρο 1 η εταιρεία που εκδίδει τα κοινόχρηστα χωρίς να έχει την διαχειριστική φροντίδα του κτιρίου,είναι υποχρεωμένη να ελέγχει αν ο κάθε διαχειριστής έχει αναρτήσει στον πίνακα ανακοινώσεων τα σχετικά παραστατικά που έχουν χρεωθεί σε φωτοτυπίες.Όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι αδύνατο για μία εταιρεία να μπορεί να επιβλέπει τον εκάστοτε διαχειριστή εφόσον ο ρόλος της εταιρείας είναι να επιμερίζει τα έξοδα βάση της μελέτης του μηχανολόγου και όχι να τα ελέγχει.Δεν είναι εφικτό για την κάθε εταιρεία να κάνει τον επιτηρητή του εκάστοτε διαχειριστή εφόσον τα έξοδα δίνονται τηλεφωνικά,τηρεί εκείνος το αρχείο πληρωμών καθώς επίσης είναι αδύνατον η εταιρεία να βρίσκεται στην πολυκατοικία όλο το 24ωρο για να μπορεί να ελέγχει αν κάποιος από τους ενοίκους σκίσει ή πετάξει κάποιο παραστατικό.
Κατανοούμε ότι η εταιρεία είναι υπεύθυνη όταν της έχουν αναθέσει την διαχείριση του κτιρίου αλλά θεωρούμε αδύνατη την εφαρμογή του νόμου όσον αφορά την έκδοση των κοινοχρήστων.
Θεωρούμε δύσκολο και ανέφικτο να μπορούμε να επιβλέπουμε ένα μεγάλο αριθμό πολυκατοικιών και θα πρέπει να επανεξεταστεί και να τροποποιηθεί άμεσα η νομοθεσία που αφορά τις υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων.
Οι ακόλουθοι χρήστες είπαν "Σε Ευχαριστώ": THERMOIL PATRAS

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
6 Χρόνια 4 Μήνες πριν #39 από THERMOIL PATRAS
Είμαστε μια εταιρεία κοινοχρήστων με την επωνυμία ΘΕΡΜΟΙΛ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε. θα θέλαμε να προσθέσουμε και την δική μας άποψη σχετικά με την νέα νομοθεσία για την έκδοση των κοινοχρήστων .Σύμφωνα με το ΦΕΚ 874/11.4.2013 στο άρθρο 1 η εταιρεία που εκδίδει τα κοινόχρηστα χωρίς να έχει την διαχειριστική φροντίδα του κτιρίου,είναι υποχρεωμένη να ελέγχει αν ο κάθε διαχειριστής έχει αναρτήσει στον πίνακα ανακοινώσεων τα σχετικά παραστατικά που έχουν χρεωθεί σε φωτοτυπίες.Όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι αδύνατο για μία εταιρεία να μπορεί να επιβλέπει τον εκάστοτε διαχειριστή εφόσον ο ρόλος της εταιρείας είναι να επιμερίζει τα έξοδα βάση της μελέτης του μηχανολόγου και όχι να τα ελέγχει.Δεν είναι εφικτό για την κάθε εταιρεία να κάνει τον επιτηρητή του εκάστοτε διαχειριστή εφόσον τα έξοδα δίνονται τηλεφωνικά,τηρεί εκείνος το αρχείο πληρωμών καθώς επίσης είναι αδύνατον η εταιρεία να βρίσκεται στην πολυκατοικία όλο το 24ωρο για να μπορεί να ελέγχει αν κάποιος από τους ενοίκους σκίσει ή πετάξει κάποιο παραστατικό.
Κατανοούμε ότι η εταιρεία είναι υπεύθυνη όταν της έχουν αναθέσει την διαχείριση του κτιρίου αλλά θεωρούμε αδύνατη την εφαρμογή του νόμου όσον αφορά την έκδοση των κοινοχρήστων.
Θεωρούμε δύσκολο και ανέφικτο να μπορούμε να επιβλέπουμε ένα μεγάλο αριθμό πολυκατοικιών και θα πρέπει να επανεξεταστεί και να τροποποιηθεί άμεσα η νομοθεσία που αφορά τις υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
6 Χρόνια 4 Μήνες πριν #40 από ΛΟΚΠΟ
Είμαστε μια εταιρεία κοινοχρήστων με την επωνυμία ΛΟ-Κ-ΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα θέλαμε να προσθέσουμε και την δική μας άποψη σχετικά με την νέα νομοθεσία για την έκδοση των κοινοχρήστων .Σύμφωνα με το ΦΕΚ 874/11.4.2013 στο άρθρο 1 η εταιρεία που εκδίδει τα κοινόχρηστα χωρίς να έχει την διαχειριστική φροντίδα του κτιρίου,είναι υποχρεωμένη να ελέγχει αν ο κάθε διαχειριστής έχει αναρτήσει στον πίνακα ανακοινώσεων τα σχετικά παραστατικά που έχουν χρεωθεί σε φωτοτυπίες.Όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι αδύνατο για μία εταιρεία να μπορεί να επιβλέπει τον εκάστοτε διαχειριστή εφόσον ο ρόλος της εταιρείας είναι να επιμερίζει τα έξοδα βάση της μελέτης του μηχανολόγου και όχι να τα ελέγχει.Δεν είναι εφικτό για την κάθε εταιρεία να κάνει τον επιτηρητή του εκάστοτε διαχειριστή εφόσον τα έξοδα δίνονται τηλεφωνικά,τηρεί εκείνος το αρχείο πληρωμών καθώς επίσης είναι αδύνατον η εταιρεία να βρίσκεται στην πολυκατοικία όλο το 24ωρο για να μπορεί να ελέγχει αν κάποιος από τους ενοίκους σκίσει ή πετάξει κάποιο παραστατικό.
Κατανοούμε ότι η εταιρεία είναι υπεύθυνη όταν της έχουν αναθέσει την διαχείριση του κτιρίου αλλά θεωρούμε αδύνατη την εφαρμογή του νόμου όσον αφορά την έκδοση των κοινοχρήστων.
Θεωρούμε δύσκολο και ανέφικτο να μπορούμε να επιβλέπουμε ένα μεγάλο αριθμό πολυκατοικιών και θα πρέπει να επανεξεταστεί και να τροποποιηθεί άμεσα η νομοθεσία που αφορά τις υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.