ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

SOFTWARE DEVELOPMENT

× Αυτή είναι η προαιρετική επικεφαλίδα κατηγορίας για Προτάσεις.

Topic-icon Αγορανομική διάταξη για τις αποδείξεις κοινοχρήστων

Περισσότερα
6 Χρόνια 3 Εβδομάδες πριν #69 από serfergr
εμάς που κάνουμε την έκδοση μονο και παίρνουμε 0.90 αυτό μας βασάνιζε αυτές τις μέρες για τις απόδειξης πλέον σιγά σιγά παίρνουμε ένα σταθερό δρομολόγιο

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων, οφείλουν να αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων της πολυκατοικίας, μαζί με τον μηνιαίο κατάλογο κοινοχρήστων

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
4 Χρόνια 8 Μήνες πριν #99 από serfergr
Νέα τροποποίηση 31/7/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΦΕΚ 2090-31/7/2014
Άρθρο 88

Τήρηση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών.

1. Οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν διαχείριση πολυκατοικιών υποχρεούνται να λαμβάνουν και να διατηρούν για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια τα πρωτότυπα των παραστατικών των δαπανών, καθώς και να αναρτούν σε πίνακα ανακοινώσεων με διαφανή πρόσοψη, η οποία ασφαλίζεται, εκτός από την συγκεωτρωτική κατάσταση κοινοχρήστων και αντίγραφα των παραστατικών τωνδαπανών. Σε περίπτωση αφαίρεσης καθ΄ οιονδήποτε τρόπο των αντιγράφων των παραστατικών από τον άνω πίνακα ανακοινώσεων, τα φωτοαντίγραφα των παραστικών αντικαθίστανται εντός ευλόγου χρόνου. Οι ένοικοι δικαιούνται με δαπάνες τους να ζητούν από τους υπόχρεους απλά φωτοαντίγραφα των εν λόγω παραστατικών.

2. Η δημιουργία, κάλυψη και αύξηση του αποθεματικού της πολυκατοικίας δεν συνιστά δαπάνη.

3. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1000 ). Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής


ξέρει κανένας αν αυτός ο νέος νομος παραγραφει τα παλιά τα αίσχη για τα γραφεία μονο εκδόσεις κοινοχρηστων

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
1 Χρόνος 11 Μήνες πριν - 1 Χρόνος 10 Μήνες πριν #111 από mikeconom
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 31/08/2017

ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2983/30.08.2017

Άρθρο 68
Τήρηση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών Επιχειρήσεις κάθε μορφής που τους έχει ανατεθεί η διαχείριση των κοινόχρηστων δαπανών πολυκατοικιών, υποχρεούνται:

1. Να διατηρούν για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια τα πρωτότυπα των παραστατικών των δαπανών. Οι ένοικοι δικαιούνται με δαπάνες τους να ζητούν από τους υπόχρεους απλά φωτοαντίγραφα των εν λόγω παραστατικών.
2. Η δημιουργία κάλυψη και αύξηση του αποθεματικού της πολυκατοικίας δεν συνιστά δαπάνη.
3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€).

Άρθρο 120
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η απόφαση Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014), όπως ισχύει.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει είκοσι ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΦΕΚ
Last edit: 1 Χρόνος 10 Μήνες πριν by mikeconom.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.