ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

SOFTWARE DEVELOPMENT

× Αυτή είναι η προαιρετική επικεφαλίδα κατηγορίας για Προτάσεις.

Topic-icon Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ΦΕΚ 2090 - 31/07/2014

Περισσότερα
5 Χρόνια 3 Εβδομάδες πριν - 5 Χρόνια 3 Εβδομάδες πριν #90 από mikeconom
Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ΦΕΚ 2090 - 31/07/2014 δημιουργήθηκε από mikeconom
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2090/2014 αλλάζει ο τρόπος τήρησης και ανάρτησης παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών.

Αρθρο 88

1. Οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν διαχείριση πολυκατοικιών υποχρεούνται να λαμβάνουν και να διατηρούν για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια τα πρωτότυπα των παραστατικών των δαπανών, καθώς και να αναρτούν σε πίνακα ανακοινώσεων με διαφανή πρόσοψη, η οποία ασφαλίζεται, εκτός από την συγκεντρωτική κατάσταση κοινοχρήστων και αντίγραφα των παραστατικών των δαπανών. Σε περίπτωση αφαίρεσης καθ' οιονδήποτε τρόπο των αντιγράφων των παραστατικών από τον άνω πίνακα ανακοινώσεων, τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών αντικαθίστανται εντός ευλόγου χρόνου. Οι ένοικοι δικαιούνται με δαπάνες τους να ζητούν από τους υπόχρεους απλά φωτοαντίγραφα των εν λόγω παραστατικών.

2. Η δημιουργία, κάλυψη και αύξηση του αποθεματικού της πολυκατοικίας δεν συνιστά δαπάνη.

3. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000). Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
Last edit: 5 Χρόνια 3 Εβδομάδες πριν by mikeconom.
Οι ακόλουθοι χρήστες είπαν "Σε Ευχαριστώ": ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
5 Χρόνια 2 Εβδομάδες πριν - 5 Χρόνια 2 Εβδομάδες πριν #91 από mikeconom
Απαντήθηκε από mikeconom στο θέμα Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ΦΕΚ 2090 - 31/07/2014
Διευκρίνηση επι του άρθρου 88 το ΦΕΚ 2090.

Μετά απο πολλές ερωτήσεις σχετικά με το άρθρο 88, σας ενημερώνουμε το εξής

ΦΕΚ 2090 - 31/07/2014
Κεφάλαιο 16
Αρθρο 144

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι Αποφάσεις Α2 –861/14.8.2013 (2044Β/ 2013), η Απόφαση Α2- 96/2007 και η Απόφαση Α2−1127/28.11.2013 (ΦΕΚ 3149/Β/11 -12-2013), εκτός από τα άρθρα 170 «Χώροι σφαγής και σφραγίδες προέλευσης, καταλληλότητας και κατηγορίας σφαγίων» και 116 «Προϋποθέσεις παρασκευής και διάθεσης της παραδοσιακής γιαούρτης» της Α.Δ. 7/2009 Αγορανομικής Διάταξης (ΦΕΚ), τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Το αρχικό ΦΕΚ είναι το 2044Β/ 2013
Last edit: 5 Χρόνια 2 Εβδομάδες πριν by mikeconom.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.