ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

SOFTWARE DEVELOPMENT

Topic-icon Διενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης κ.λ.π.

Περισσότερα
6 Χρόνια 2 Μήνες πριν - 6 Χρόνια 2 Μήνες πριν #57 από mikeconom
Αθήνα 9 / 7 / 2013
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/ 384

ΘΕΜΑ : «Διενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης κ.λ.π.»

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 74/2010 και τα με αριθ. Γενικά Έγγραφα Ε/40/196/2010,Ε40/463/2011, & Ε40/740/2011
Βασική επιδίωξη και στόχος του Ιδρύματος είναι η περιστολή της εισφοροδιαφυγής και η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών.
Για το σκοπό αυτό και επειδή μετά από αξιολόγηση των τηρούμενων στοιχείων προέκυψε υψηλό ποσοστό παραβατικότητας και εικονικών ασφαλίσεων στις εν λόγω επιχειρήσεις, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κρίνει αναγκαίο για την αντιμετώπιση του προβλήματος να διενεργείται κατά
προτεραιότητα ουσιαστικός έλεγχος στις ανωτέρω επιχειρήσεις.
Με στοχευμένες ενέργειες και ευθύνη των προϊσταμένων των τμημάτων εσόδων, θα πρέπει να προβαίνουν στον κατά προτεραιότητα
έλεγχο ενεργοποιώντας και αξιολογώντας το ανθρώπινο δυναμικό των Υποκ/των, ώστε να είναι αποτελεσματικότερο το ελεγκτικό έργο.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι συμβάσεις εργασιών καθαρισμού και παροχής υπηρεσιών φύλαξης (μεταξύ εργολάβου και υπηρεσιών) που
αποστέλλονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από την Δ/νσή μας, άμεσα μετά την διαβίβασή τους να αποτελούν βασικό αντικείμενο
ελέγχου, να διασταυρώνεται το περιεχόμενό τους με τα λοιπά στοιχεία της Α.Π.Δ., να ζητούνται στοιχεία για την ελεγκτική διαδικασία, προσλήψεις,αποχωρήσεις, καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας, παρουσιολόγια, στοιχεία από τις συμβάσεις, εργολαβίας (αναγκαίος αριθμός εργαζομένων, ωράριο,ημέρες εργασίας κ.λ.π.).
Σε κάθε περίπτωση κατά την διενέργεια του ελέγχου θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη εκθέσεις ελέγχου Ε.ΥΠ.Ε.Α., Σ.Ε.Π.Ε., επιτόπιοι έλεγχοι
Υποκ/τος, τυχόν καταγγελίες απασχολούμενων ή τρίτων προσώπων όπως κάθε άλλο πρόσφορο συμπληρωματικό στοιχείο θα μπορούσε να βοηθήσει στην διεκπεραίωση των ελέγχων.
Παρακαλούμε για την ακριβή τήρηση των προαναφερομένων με ευθύνη του Διευθυντή του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και για την
αποφυγή περιπτώσεων ασφάλισης που δεν ανταποκρίνονται σε πραγματική απασχόληση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ
Last edit: 6 Χρόνια 2 Μήνες πριν by mikeconom.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.