ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

SOFTWARE DEVELOPMENT

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΠΑΓΙΟ

  ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΝ/ΣΗΣ ΧΙΛΙΟΣ.*ΩΡΕΣ
ΑΞ.ΚΑΤ./Σ(ΧΙΛ*ΩΡΕΣ) ΠΟΣ/ΣΤΟ*(ΧΙΛ*ΩΡΕΣ)
Α1 79 3 237

ΠΟΣΟΣΤΟ

0,032

7,48
Α2 87 11 957 30,21
Β1 102 15 1530 48,30
Β2 132 10 1320 41,67
Γ1 102 10 1020 32,20
Γ2 132 7 924 29,17
Δ1 102 6 612 19,32
Δ2 132 31 4092 129,17
Ε1 132 15 1980 62,50
ΣΥΝΟΛΟ 1000 108 12672   400

 

 

  ΠΟΣΟ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 400,00
20% Παγιο 100,00
  ΣΥΝΟΛΟ KATANΑΛΩΣΗΣ 500,00

 

                     ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΠΑΓΙΟ ΤΥΠΟΣ 1
ΧΙΛΙΟΣΤΑ * ΩΡΕΣ = ΧΙΛΙΟΣΤΟΩΡΕΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  / ΣΥΝΟΛΟ ΧΙΛΙΟΣΤΟΩΡΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ = ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ * ΧΙΛΙΟΣΤΟΩΡΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ = ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

(ΔΑΠΑΝΗ.ΝΕΤ) ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ Τηλ 2109578721